|

2001 03 Anisa Zvonkovic Shelley Haddock Jennifer Hardesty 2001 03 Anisa Zvonkovic Shelley Haddock Jennifer Hardesty

Back to gallery

Shelley Haddock and Jennifer Hardesty win Jessie Bernards Awards. Anisa Zvonkovic makes the presentation